Ten serwis wymaga wtyczki Flash Player 8 lub nowszej. Kliknij tutaj aby pobra Flasha.
Ten serwis wymaga wtyczki Flash Player 8 lub nowszej. Kliknij tutaj aby pobra Flasha.


pompy membranowe Debem

pompy beczkowe

pompy dozujce

pompy krzywkowe

pompy perystaltyczne

pompy spozywcze

pompy rubowe

pompy wirowe

pompy zbate

Pompy śrubowe

Budowa pompy śrubowej

Zasada przepływu medium w pompach śrubowych


Zapraszamy na stronę pompy śrubowe firmy Johstadt PF


POMPY MONOŚRUBOWE STANDARDOWE


Zastosowanie:
W technice oczyszczania ścieków i ochronie środowiska do tłoczenia nisko- i wysokolepkich cieczy, neutralnych albo agresywnych, czystych lub zanieczyszczonych, zawierających gazy lub silnie spienionych, również zawierających włókna lub frakcję cząstek stałych.

Funkcjonowanie:
Jest to samozasysająca, jednostopniowa, obrotowa pompa wyporowa, o nowej 2/3-bieżniowej geometrii elementów tłoczących. Są nimi obracający się mimośrodowo spiralny rotor oraz nieruchomy stator. Oba stykają się w każdym przekroju w trzech punktach, tworząc trzy linie uszczelniania wzdłuż elementów tłoczących. Zawartość tworzących się podczas obracania się rotora szczelnych przestrzeni jest całkowicie równomiernie przesuwana wzdłuż osi rotora ze strony ssącej na tłoczną. Pomimo obrotów rotora nie powstają turbulencje. Tworzące się wędrujące przestrzenie zachowują stałą objętość i mają szczególnie łagodne, prawie bezpulsacyjne tłoczenie.

Konstrukcja:
Komora tłoczna, stator i komora ssąca są połączone leżącymi na zewnątrz śrubami. Komora ssawna wykonani jest w sposób maksymalnie ułatwiający napływ. Pompy wielkości 381 do 5001 posiadają dodatkowy otwór rewizyjny. Wwulkanizowany w rurę stator posiada obustronnie niezwulkanizowane przyłącza, które służą do uszczelnienia komory ssącej i tocznej i chronią płaszcz statora przed korozją. Pomiędzy cokołem a komorą ssącą znajduje się łatwo dostępna obudowa wymienialnego uszczelnienia dławicowego lub ślizgowego. Moment obrotowy przenoszony jest z napędu na rotor poprzez wał wtykowy oraz wał przegubowy. Wał przegubowy jest obustronnie zakończony szczelnie zakapslowanymi przegubami kołkowymi, które są szczególnie proste i solidne i mimośrodowo przenoszą obroty na rotor. Przenoszenie mocy zwału napędu na wał wtykowy zrealizowane jest poprzez bezluzowe, samouszczelniające złącze (zgłoszony patent).

Uszczelnienie wału:
Zrealizowane jest poprzez niechłodzone uszczelnienie dławnicowe lub niechłodzone bezobsługowe, nieodciążone pojedyncze uszczelnienie ślizgowe wg DIN 24 960.

Łożyskowanie:
Łożyskowanie wału napędu/wału wtykowego zrealizowane jest poprzez wzmacniane łożyska silnika, przekładni lub przekładni regulowanej, które jednocześnie przejmują występujące siły osiowe.

Napęd:
Do napędu można zastosować zarówno niezabezpieczone jak i zabezpieczone przeciwwybuchowo silniki trójfazowe, silniki przekładniowe lub przekładnie regulacyjne. Istotną zaletą jest to, że rozmiary przyłączy dla wszystkich rodzajów napędów zostają zachowane wewnątrz tej samej wielkości z typoszeregu. Bezproblemowa jest późniejsza zamiana napędu na inny typ lub większy.

Wydajność

Q

l/min

do

3100

Temperatura medium

t

oC

do

40

Ciśnienie jedno- i dwustopniowe

bar

do

4

Końcowe ciśnienie pompy

Pd

bar 1)

do

16

Osiągalne podciśnienie

Ps

bar 2)

do

0.9

Lepkość

?

mPa s 2)

do

200000

Dopuszczalna zawartość suchej masy

SM

% 2)

do

10

Dane techniczne:
Wydajności, dopuszczalne zakresy obrotowe i wymagane moce napędów podane są na str. 19.5 lub dostarczane w postaci osobnych diagramów ukazujących charakterystyki. Przytoczone parametry eksploatacyjne ujęte zostały w odniesieniu do jednego tylko wyrobu. Dokładne granice stosowania podajemy w ofercie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

Dopuszczalne maksymalne wielkości ziaren i długości włókien.

wielkość pompy

51

101

201

381

751

1451

2701

5001

max. wielkość ziaren mm

3

4

5

6,3

8

10

12,5

16

max. długość włókien mm

35

42

42

48

60

79

98

130

Wyższy udział zawartości części stałych i zwiększanie grubości ziaren powoduje konieczność redukcji obrotów na niższe:
1) zależnie od wejściowego ciśnienia i uszczelnienia wału
2) zależnie od wielkości pompy, liczby obrotów i tłoczonego medium

Posadowienie:
Pompy TECFLOW mogą zostać posadowione zarówno pionowo jak i poziomo. W wersji pionowej niedopuszczalne jest instalowanie silnikiem do dołu.

Kierunek obrotów:
Kierunek obrotów patrząc od strony napędu: lewostronny.

Charakterystyka pomp:
Do wstępnego doboru wielkości pompy, w zależności od żądanej wydajności. Vg "m" - prędkość ślizgowa rotora w statorze.

Wykres wydajności

Wymiary pomp:

Wymiary pomp, pozycje kroćców, ciężary

POMPY MONOŚRUBOWE HIGIENICZNE (do szybkiego czyszczenia)

Pompy monośrubowe higieniczne (do szybkiego czyszczenia)

Zastosowanie:
Do tłoczenia nisko- i wysokolepkich cieczy, neutralnych czy agresywnych, czystych lub zanieczyszczonych, zawierają­cych gazy lub silnie pieniących się, jak również zawierają­cych włókna lub frakcję cząstek stałych.

Główne dziedziny zastosowań:
Przemysł spożywczy, browarniczy i mleczarski, przemysł farb i lakierów, przemysł farmaceutyczny i chemiczny.

Funkcjonowanie:
Jest to samozasysająca, obrotowa pompa wyporowa, której organem tłoczącym jest obracający się mimośrodowo spiralny rotor oraz nieruchomy stator. Oba te elementy stykają się w każdym przekroju w dwu punktach, tworząc dwie linie uszczelniania wzdłuż punktów styku elementów tłoczących. Zawartość tworzących się podczas obracania się rotora szczelnych przestrzeni jest całkowicie równomiernie przesuwana wzdłuż osi rotora ze strony ssącej na tłoczną. Pomimo obrotów rotora nie powstają turbulencje. Tworzące się wędrujące przestrzenie zachowują stałą objętość i zapewniają szczególnie łagodne, prawie bezpulsacyjne tłoczenie.

Konstrukcja:
Pompa połączona jest złączem kołnierzowym poprzez cokół z silnikiem przekładniowym. Dla uproszczenia demontażu wszystkie główne elementy składowe jak komora tłoczna, stator, komora ssąca, i cokół są ściągnięte znajdującymi się na zewnątrz śrubami. Komora ssąca posiada we wszystkich modelach duży przekrój króćca ssącego. Wszystkie stykające się z medium metalowe elementy pompy są drobno szlifowane. Zewnętrzne części komory tłocznej i ssącej są polerowane na wysoki połysk. Wwulkanizowany w rurę albo płaszcz (o równomiernej grubości elastomerowych ścianek) stator posiada obustronnie niezwulkanizowane przyłącza, które służą do uszczelnienia komory ssącej i tłocznej i chronią płaszcz statora przed korozją. Pomiędzy cokołem łożyskowym a komorą ssącą znajduje się wymienialne uszczelnienie dławnicowe lub mechaniczne (możliwa jest późniejsza zamiana na uszczelnienia na inny typ). Moment obrotowy przenoszony jest z napędu poprzez łatwo demontowalny kołek zabierający w wale wtykowym, a stąd dalej poprzez wał przegubowy na rotor. Wał przegubowy jest obustronnie zakończony szczelnie zakapslowanymi przegubami kołkowymi, wykonanymi szczególnie prosto i solidnie, które ułatwiają mimośrodowe przenoszenie obrotów na rotor.

Uszczelnienie wału:
Zrealizowane jest poprzez niechłodzone uszczelnienie dławnicowe lub niechłodzone bezobsługowe, nieodciążone pojedyncze uszczelnienie ślizgowe wg DIN 24 960. Wersja materiałowa i rodzaj uszczelnienia są każdorazowo dobierane do warunków pracy.

Łożyskowanie:
Łożyskowanie wału napędu/wału wtykowego zrealizowane jest poprzez wzmacniane łożyska silnika, przekładni lub przekładni regulowanej, które jednocześnie przejmują występujące siły osiowe. Ponieważ wszystkie napędy dostarczane są tylko w wersji ze wzmocnionymi łożyskami, należy zapewnić, by dobrane do napędu pompy zawsze mogły być w pełni eksploatowane wewnątrz dopuszczalnych granic obciążeń.

Napęd:
Do napędu można zastosować zarówno niezabezpieczone jak i zabezpieczone przeciwwybuchowo silniki trójfazowe, silniki przekładniowe lub przekładnie regulacyjne. Istotną zaletą jest to, że rozmiary przyłączy dla wszystkich rodzajów napędów zostają zachowane wewnątrz tej samej wielkości z typoszeregu. Bezproblemowa jest późniejsza zamiana napędu na inny typ lub większy.

Dane techniczne:

Dopuszczalne ciśnienie w obudowie pompy

12

bar 1)

Max. ciśnienie robocze
   jednostopniowo, wielkości 25 do 380
   dwustopniowo, wielkości 12 do 200


6
12


bar
bar

Osiągalne podciśnienia

12

bar 2)

Dopuszczalna max. temperatura

0,9

oC 3)

Dopuszczalna max. lepkość

100

mPa s 4)

Dopuszczalny max. udział frakcji stałej

150000

% obj. 5)

Dopuszczalne maksymalne wielkości ziaren i długości włókien.

wielkość pompy

12

25

50

100

200

380

max. wielkość ziaren mm

3

3

3

3,8

5

6,8

max. długość włókien mm

32

42

42

48

60

79

Wyższy udział zawartości części stałych i zwiększanie grubości ziaren powoduje konieczność redukcji obrotów na niższe:
1) zwracać uwagę na dopuszczalne ciśnienie uszczelnienia wału
2) zależnie od warunków pracy, ilość stopni, kierunku obrotów i wersji uszczelnienia wału
3) zależnie od tłoczonego medium i zastosowanego elastometru
4) zależnie od tłoczonego medium, prędkości obrotowej i wielkości pompy
5) zależnie od wielkości pompy oraz rodzaju i ziarnistości cząstek stałych

Posadowienie:
Pompy typoszeregu SSBP mogą być instalowane poziomo lub pionowo. W wersji pionowej niedopuszczalne jest ustawienie silnika do dołu.

Zamienność elementów:
Elementy wszystkich pomp monośrubowych zostały przystosowane do budowy modułowej. Oznacza to, że dla dwu lub więcej pomp z różnych nawet typoszeregów czy różnej konstrukcji wystarczy ta sama jedna rezerwa części zamiennych.

Charakterystyki:
Służą do zgrubnego doboru wielkości pompy z typoszeregu oraz prędkości obrotowej dla uzyskania pożądanej wydajności tłoczenia cieczy o określonych właściwościach. V "m" = uzyskiwana przeciętna prędkość poślizgu rotora w statorze.

Wykres wydajności

Rozmiary pomp, możliwe ustawienia króćców, ciężar

Wymiary pompy, możliwe ustawienia kroćców, ciężar

POMPY MONOŚRUBOWE HIGIENICZNE
(spełniające normę 3-A-Sanitary Standard of USA)

pompy monośrubowe higieniczne (spełniające normę 3-A-Sanitary Standard Of USA

Zastosowanie:
Do tłoczenia nisko- i wysokolepkich cieczy, czystych, neutralnych czy agresywnych, zawierających gazy lub silnie pieniących się, jak również zawierających frakcję cząstek stałych.

Główne dziedziny zastosowań:
Przemysł browarniczy i mleczarski, przemysł mięsny i rybny, cukierniczy, przetwórstwa owocowo-warzywnego i innych branż spożywczych, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny.

Funkcjonowanie:
Jest to samozasysająca, obrotowa pompa wyporowa, której organem tłoczącym jest obracający się mimośrodowo spiralny rotor oraz nieruchomy stator. Oba te elementy stykają się w każdym przekroju w dwu punktach, tworząc dwie linie uszczelniania, wzdłuż punktów styku elementów tłoczących. Zawartość tworzących się podczas obracania się rotora szczelnych przestrzeni jest całkowicie równomiernie przesuwana wzdłuż osi rotora ze strony ssącej na tłoczną. Pomimo obrotów rotora nie powstają tam turbulencje. Tworzące się wędrujące przestrzenie zachowują stałą objętość i zapewniają szczególnie łagodne, prawie bezpulsacyjne tłoczenie.

Konstrukcja:
Wszystkie główne elementy składowe jak: komora tłoczna, stator, komora ssąca i cokół są ściągnięte znajdującymi się na zewnątrz, łatwymi do zdemontowania ściągami śrubowymi ze stali szlachetnej. Króciec ssący, tłoczny oraz płuczący mają we wszystkich modelach powiększone rozmiary. Wypoziomowana i wolna od martwych przestrzeni dolna część króćca tłocznego umożliwia całkowite opróżnianie tego miejsca. Obudowa strony ssącej oraz tłocznej, z króćcami ułożonymi w pozycji jak na rys. H, posiadają przyłącza opróżniająco-płuczące, wychodzące po stycznej obwodu dolnej części korpusu (możliwe inne ułożenie króćców). Wszystkie stykające się z medium metalowe elementy pompy są drobno szlifowane. Zewnętrzne części są polerowane na wysoki połysk. Wwulkanizowany w rurę albo płaszcz (o równomiernej grubości elastomerowych ścianek) stator posiada obu­stronnie niezwulkanizowane przyłącza, które uszczelniają złącza z komorą ssąca i tłoczną i zapobiegają korozji. Korozji z zewnątrz zapobiega płaszcz statora, chroniony dodatkowym płaszczem ze stali kwasoodpornej, który może być wykonany w specjalnej wersji chłodzącej. Moment obrotowy przenoszony jest z napędu poprzez łatwo demontowalny kołek zabierający w wale wtykowym, a stąd dalej poprzez wał przegubowy na rotor. Wał przegubowy wyposażony jest po obu stronach w specjalne przeguby kołkowe, które łatwo dają się przepłukiwać i oczyszczać. Wersją specjalną są przeguby ze szczelnie zakapslowanymi manszetami.

Uszczelnienie wału:
Zrealizowane jest poprzez niechłodzone bezobsługowe, nieodciążone lub odciążone pojedyncze uszczelnienie ślizgowe ze zbiornikiem, lub bez, na ciecz smarującą. Gniazdo O-ringu w wersji CIP. Miejsce osadzenia uszczelnienia mechanicznego odpowiada normie DIN 24 960 (o krótkiej zabudowie). Dobór materiałów oraz wersja wykonania są każdorazowo dostosowywane do warunków pracy. Dalsze szczegółowe parametry znajdują się na kartach katalogowych pomp. Zalety: uszczelnienia wału są tak umieszczone w przestrzeni ssącej, że są całkowicie przepłukiwane tłoczonym medium, co umożliwia optymalne oczyszczanie.

Łożyskowanie:
Łożyskowanie wału napędu/ wału wtykowego zrealizowane jest poprzez wzmacniane łożyska przekładni lub przekładni regulowanej, które jednocześnie przejmują występujące siły osiowe. Ponieważ wszystkie napędy dostarczane są tylko w wersji ze wzmocnionymi łożyskami, zapewnione jest, że dobrane do napędu pompy będą eksploatowane zawsze wewnątrz dopuszczalnych granic obciążeń.

Napęd:
Do napędu można zastosować zarówno niezabezpieczone jak i zabezpieczone przeciwwybuchowo silniki trójfazowe, silniki przekładniowe lub przekładnie regulacyjne. Istotną zaletą jest to, że rozmiary przyłączy dla wszystkich rodzajów napędów zostają zachowane wewnątrz tej samej wielkości z typoszeregu. Bezproblemowa jest późniejsza zamiana napędu na inny typ lub większy.

Dane techniczne:

Wydajność

Q

l/min

do

480

Temperatura tłoczonej cieczy

t

oC 1)

do

100

Dopuszczalne ciśnienie w obudowie pompy

Pd

bar 3)

do

12

Ciśnienie robocze
   jednostopniowo, wielkości 25 do 550
   jednostopniowo, wielkości 100 do 380
   dwustopniowo, wielkości 12 do 380

 


bar
bar 2)
bar


do
do
do


6
12
12

Końcowe ciśnienie pompy

 

bar

do

12

Osiągalne podciśnienie

Ps

bar 4)

do

0,95

Lepkość

?

mPa s 4)

do

150000

Udział frakcji stałej

% obj. 4)

do

60

Podane powyżej dane tylko poglądowo odzwierciedlają możliwości eksploatacyjne pompy. Dokładne parametry robocze określone zostaną w ofercie oraz w potwierdzeniu zamówienia.

Dopuszczalna maksymalna wielkość ziaren i długości włókien

wielkość pompy

12

25

50

100

200

380

max. wielkość ziaren mm

3

3

3

3,8

5

6,8

max. długość włókien mm

32

42

42

48

60

79

Wyższy udział zawartości części stałych i zwiększanie grubości ziaren wymaga redukcji obrotów na niższe.
1) Dopuszczalna maksymalna temperatura cieczy jest ponadto zależna od rodzaju użytego elastomera, rodzaju cieczy i podłączonego napędu
2) Stator w wersji z równomierną grubością ścianek
3) Zależnie od kierunku obrotów i ciśnienia wejściowego pompy
4) Zależnie od tłoczonego medium, prędkości obrotowej i wielkości pompy/ wersji

Posadowienie:
Pompy typoszeregu ACNBP instalowane są poziomo. W razie przewidywanego pionowego posadowienia należy to skonsultować z producentem.

Przegląd zalet pomp typoszeregu ACNBP:
• Wersja CIP z przyłączem płuczącym
• Otwarte, przepłukiwane medium przeguby (możliwe zakapslowanie)
• Uszczelnienie ślizgowe, ze zbiornikiem cieczy. Tak umiejscowione, że zawsze znajduje się w strumieniu tłoczonej lub płuczącej cieczy.
• Wykonana całkowicie ze stali szlachetnej
• Stator (biały) w wersji spożywczej (materiały różnej jakości), o równomiernej lub nierównomiernej grubości ścianek
• Przy zastosowaniu statora silikonowego o równomiernej grubości ścianek możliwe pozostawienie włączonej pompy podczas całego procesu przepłukiwania
• Zastosowanie statora o równomiernej grubości ścianek pozwala na:
   - uzyskanie niskiego momentu rozruchowego i roboczego
   - niższe zapotrzebowanie mocy
   - cichszy bieg i niższe pulsacje
• Wypoziomowana i wolna od martwych przestrzeni dolna część króćca tłocznego umożliwia całkowite opróżnia­nie tego miejsca.
• Obudowa strony ssącej oraz tłocznej, z króćcami ułożonymi w pozycji jak na rys. H, posiadają przyłącza opróżniająco-płuczące, wychodzące po stycznej obwodu dolnej części korpusu, służące do całkowitego opróżnienia pompy z resztek cieczy.
• Możliwe chłodzenie lub podgrzewanie statora osłoniętego rurą ze stali kwasoodpornej.

Charakterystyki:
Służą do zgrubnego doboru wielkości pompy z typoszeregu oraz prędkości obrotowej dla uzyskania pożądanej wydajności tłoczenia cieczy o określonych właściwościach. vg "m" = uzyskiwana przeciętna prędkość poślizgu rotora w statorze.

Wykres wydajności

Rozmiary pomp, możliwe ustawienia króćców, ciężar:

Rozmiary pomp, możliwe ustawienia kroćców, ciężar

POMPY DO OSADÓW PO PRASIE LUB WIRÓWCE

Pompy do osadów po prasie lub wirówce

Zastosowanie:
Do tłoczenia wysokolepkich, zagęszczonych lub osuszonych mediów, neutralnych albo agresywnych, czystych lub zanieczyszczonych, zawierających gazy lub silnie spienionych, również zawierających włókna lub frakcję cząstek stałych. Wały przegubowe ze ślimakami służą ponadto jako mieszadła.

Główne dziedziny zastosowań:
Technika oczyszczania ścieków, przemysł chemiczny, przemysł papierniczy i celulozowy, przemysł tłuszczowy i mydlarski, przemysł farb i lakierów, przemysł tworzyw sztucznych, przemysł ceramiczny, rolnictwo, cukrownictwo, przemysł spożywczy i browarniczy i wiele innych.

Funkcjonowanie:
Jest to samozasysająca, obracająca się pompa wyporowa, której elementem tłoczącym jest obracający się mimośrodowo spiralny rotor, nieruchomy stator oraz ślimaki podające. Oba elementy tłoczące stykają się w każdym przekroju w dwu punktach, tworząc wzdłuż nich dwie linie uszczelniania. Zawartość tworzących się podczas obracania się rotora szczelnych przestrzeni jest całkowicie równomiernie przesuwana wzdłuż osi rotora ze strony ssącej na tłoczną. Pomimo obrotów rotora nie powstają turbulencje. Tworzące się wędrujące przestrzenie zachowują stałą objętość i zapewniają szczególnie łagodne, prawie bezpulsacyjne tłoczenie.

Konstrukcja:
Komora tłoczna, stator i obudowa uszczelnienia wału ściągnięte są ze sobą zewnętrznymi śrubami. Komora ssąca posiada we wszystkich modelach tego typoszeregu lej napływowy, którego pionowe powierzchnie ścian uniemożliwiają zaleganie podawanego medium. Czterokątny kołnierz połączeniowy przewidziany jest do osadzenia na nim leja zasypowego. Dość spore, wzajemnie współpracujące ślimaki nadająco-mieszające są tak zwymiarowane, by uzyskać najkorzystniejszy efekt przemieszania a wydłużona komora podawania zapewniła odpowiedni napływ medium na elementy tłoczące. Wwulkanizowany w rurę albo płaszcz obudowy (równomierna grubość elastomerowych ścianek) posiada obustronnie niezwulkanizowane przyłącza, które służą do uszczelnienia komory podawania i komory tłocznej oraz chronią płaszcz statora przed korozją. Łożyskowanie wału napędowego umieszczone jest w cokole łożyskowym. Moment obrotowy przenoszony jest z napędu na rotor poprzez przekładnię, wał wtykowy następnie wał przegubowy oraz przekładnię zębatą na wały ze ślimakiem. Wał przegubowy obustronnie zakończony jest szczelnie zakapslowanymi przegubami kołkowymi, które są szczególnie proste i solidne i mimośrodowo przenoszą obroty na rotor.

Uszczelnienie wału:
Wał uszczelniony jest uszczelnieniem dławnicowym.

Łożyskowanie:
Łożyskowanie wałów jest szczególnie solidne i bezobsługowe. W cokole łożyskowym znajdują się trwale nasmarowane łożyska toczne a w komorze podawania dosmarowywane łożysko kołnierzowe.

Dane techniczne:

1
stopn.

2
stopn.

4
stopn.

Wydajności

Q

l/min

do

 

350

Temperatura medium

t

oC 1)

do

 

150

Ciśnienie tłoczenia pompy
   jednostopniowej
   dwustopniowej
   czterostopniowej

bar
bar
bar


do
do
do


6 2)
---
---


---
12 3)
---


---
---
16(20 6))

Końcowe ciśnienie pompy

Pd

bar

do

 

16(25 6))

Osiągalne podciśnienie

Ps

bar

do

 

0,5 4)

 

Lepkość

?

mPa s

do

 

1000000 4)

Dopuszczalny udział cząstek stałych

% obj.

do

 

95 5)

Dopuszczalne ciśnienie komory ssącej

Pz

bar

do

 

0,5

Udział suchej masy

SM

%

do

 

45

Dopuszczalne maksymalne wielkości ziaren i długości włókien.

wielkość pompy

100

200

380

750

1450

max. wielkość ziaren mm

3,8

5

6,8

9,5

14

max. długość włókien mm

48

60

79

98

130

Wyższy udział zawartości części stałych i zwiększanie grubości ziaren powoduje konieczność redukcji obrotów na niższe.

1) Zależnie od tłoczonego medium i zastosowanego elastomeru
2) 12 bar ze statorem o równomiernej grubości ścianek elastomerowych
3) 16 (20) bar ze statorem o równomiernej grubości ścianek elastomerowych
4) Zależnie od rodzaju cieczy, liczby obrotów i wielkości pompy
5) Zależnie od wielkości pompy oraz rodzaju i ziarnistości cząstek stałych
6) Możliwe w pompach wielkości 380, 750 i 1450

Zamienność elementów:
Elementy wszystkich pomp monośrubowych są przystosowane do konstrukcji modułowej. Oznacza to, że dla dwu lub więcej pomp z różnych typoszeregów czy nawet różnej konstrukcji wystarczy ta sama jedna rezerwa podstawowych części zamiennych.

Charakterystyki pomp:
Do wstępnego doboru wielkości pompy, w zależności od żądanej wydajności. Vg „m" - prędkość ślizgowa rotora w statorze.

Wykresy wydajności

Wymiary pomp, pozycje króćców, ciężary:

Wymiary pomp, pozycje kroćców, ciężary